Phản hồi của bạn

Chương trình ngoại khóa tháng 8/2016 Giao lưu văn hóa Việt-Hàn: Tiết mục Samulnori(사물놀이)

Cập nhật: 27/06/2017
Lượt xem: 127

Tiết mục Samulnori(사물놀이): Là một loại hình biểu diễn nghệ thuật sử dụng 4 loại nhạc cụ(사물): 꽹과리(cái Chiêng) · 장구(Janggu) · 북(Trống) · 징(Cái Cồng).

Có thể bạn quan tâm
Đăng ký khóa học