Phản hồi của bạn

한국의 지리 - ĐỊA LÝ HÀN QUỐC

Cập nhật: 14/09/2017
Lượt xem: 127
◆한국은 아시아 대륙의 동쪽에 위치하고 있다. 남북으로 길게 뻗은 반도국으로 휴전선(DMZ)을 사이에 두고 남한과 북한으로 나뉜다. 남한의 면적은 98,431㎢이고, 인구는 약 4,810만이다.
Hàn Quốc là một bán đảo nằm ở sườn phía Đông của lục địa Châu Á. Bán đảo được chia gần  như thành hai phần bằng nhau bởi Khu vực phi quân sự, hay DMZ, thành Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Hàn Quốc có diện tích 98.431 km vuông và có dân số 48,1 triệu người.

 

Bản đồ Hàn Quốc
 

◆한국은 국토의 70% 정도가 산지로 이루어져 있으며, 동쪽에 산악 지대가 있고 서쪽에 평야 지대가 있다. 반도의 삼면은 바다로 둘러싸여 있다.

Khoảng 70 phần trăm lãnh thổ Hàn Quốc là núi. Phía đông là địa hình núi thấp dần xuống các đồng bằng ở phía Tây. Ba   mặt của bán đảo này được biển bao bọc hoàn   toàn.

◆남한의 행정 구역은 크게 1특별시(서울), 6광역시(인천, 대전, 대구, 광주, 울산, 부산), 1특별자치시(세종), 8개의 도(경기도, 강원도, 충청남도, 충청북도, 경상남도, 경상북도, 전라 남도, 전라북도), 1특별자치도(제주도)로 나뉜다.
Khu vực hành chính của Nam Hàn có thủ đô lớn đặc biệt     là Soeul, và 6 thành phố lớn là(Incheon, DaeJeon,    DaeGu, GwangJu, Ulsan, Busan) Sejong. Ngoài ra còn có 9 tỉnh thành khác như: Gyeonggi, Gangwon, Nam ChungJeong, Bắc ChungJeong, Nam Gyeongsang, Bắc Gyeongsang, Nam Jeolla, Bắc Jeolla và đảo  JeoJu.
◆서울은 한국의 수도로 인구는 약 1,100만이다. 한강을 중심으로 강북과 강남 지역으로 나뉘며 한강에는 이 두 지역을 잇는 30여 개의 다리가 있다.
Seoul là thủ đô của Hàn Quốc, với dân số khoảng 11 triệu người. Sông Hàn chảy qua trung tâm  thành phố, chia thủ đô thành hai phần: phần phía Bắc được gọi là Gangbuk và phần phía Nam được gọi là Gangnam. Có khoảng 30 cây cầu nối giữa Gangbuk và Gangnam.

◆부산은 한국의 제2 도시이고 제1의 무역항이다.

Busan là thành phố lớn thứ 2 của Hàn quốc và là bến cảng số 1 của quốc gia này.
◆인천은 한국의 제2 항구 도시로 인천 국제공항이 건설되어 항공교통의 중심 지가 되었다.
Inchon là thành phố cảng lớn thứ 2 và sân bay quốc tế Inchon là trung tâm vận tải  hàng không của Hàn quốc.

◆대구는 한국의 제3 도시로 섬유 패션과 벤처 산업이 발달한 산업 도시이다.

Deagu là một thành phố công nghiệp nổi tiếng với ngành công nghiệp  dệt và thời trang và các hoạt động kinh   doanh.
◆대전은 KAIST 등 연구소가 많은 과학기술 도시이다.

Deajeon là một thành phố công nghệ và khoa học, với rất nhiều các trung tâm nghiên cứu với Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến    rất  uy tín.

◆울산은 정유, 비료, 조선, 자동차, 화학과 기계공업 이 발달한 국내 최대의 공업 도시로 현대자동차, 현대중공업 등이 있다.

Ulsan là trung tâm công nghiệp nặng và cơ khí lớn nhất Hàn Quốc, với các công ty hàng đầu về dầu mỏ, đóng tàu, ô tô, hoá chất, và chế tạo cơ khí trong khu vực –bao gồm hãng Hyundai Motor và Hyundai Heavy Industries.

(Tài liệu văn hóa Hàn Quốc)

Có thể bạn quan tâm
Đăng ký khóa học